Statybos darbų techninė priežiūra ir FIDIC inžinieriaus veikla

Statybos darbų techninė priežiūra ir FIDIC inžinieriaus veikla – tai sritys, kuriose esame sukaupę daugiausiai patirties. Mūsų ekspertai yra pasirengę suteikti aukščiausios kokybės techninės staybos darbų priežiūros ir FIDIC inžinieriaus paslaugas bei prisiimti visišką atsakomybę už savo darbą. Mes teikiame šias paslaugas:

• Vykdome techninę statybos darbų priežiūrą griežtai laikydamiesi Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų bei FIDIC sutarčių sąlygose keliamų reikalavimų;

• Teikiame FIDIC inžinieriaus paslaugas laikydamiesi Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų Statybos sutarties sąlygose (1999m., 1-asis leidimas, „Raudonoji Knyga“) bei Rangovo projektuojamų statybos ir inžinierinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių Projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygose (1999 m., 1-asis leidimas, „Geltonoji knyga“) keliamų reikalavimų;

• Tikriname atliktų statybos darbų kokybę;

• Prižiūrime įgyvendinamus projektus, kad šie atititktų nustatytus tikslus ir pasiektų numatytus rezultatus;

• Profesionaliai nagrinėjame ginčus ir siūlome nešališkus ir kvalifikuotus sprendimus;

• Tikriname rangovų atliktų darbų apimtis ir kokybę, priimame darbus, tvirtiname mokėjimui teikiamus dokumentus;

• Rengiame dokumentaciją ir dalyvaujame pastatytų objektų pridavimo ir perdavimo procedūrose;

• Prižiūrime užbaigtus statyti objektus garantiniu defektų šalinimo laikotarpiu.

Aplinkosauginių projektų administravimas ir viešinimas

Nuo pat pirmųjų mūsų įmonės žingsnių aplinkosauginiai projektai sudarė didelę mūsų tekiamų paslaugų dalį. Bendradarbiaudami su savivaldybėmis, vandens tiekimo ir komunalinių atliekų tvarkymo įmonėmis pelnėme jų pasitikėjimą ir ne kartą įrodėme, kad sugebame profesionaliai atlikti mums patikėtas užduotis. Mes teikiame šias paslaugas:

• Kuriame projektų administravimo sistemas, rengiame dokumentus ir valdome projektus vadovaudamiesi ES fondų ir Lietuvos Respublikos keliamais reikalavimais;

• Teikiame visapusišką techninę pagalbą administruojant projektus;

• Teikiame techninę pagalbą rengiant kokursus projekto darbams, prekėms ir paslaugoms įsigyti;

• Rengiame mokėjimo prašymus ir ataskaitas;

• Konsultuojame projekto išlaidų tinkamumo klausimais;

• Vertiname ir valdome rizikas, vykdome rizikos prevenciją;

• Viešiname projektus ir užtikriname privalomų informavimo veiksmų įgyvendinimą.

Investicinių projektų rengimas ir jų finansinė analizė. Paraiškų rengimas projektų finansavimui gauti

Kiekvienas projektas – tai įvairių sprendimų visuma, reikalaujanti visapusiškos kompetencijos. Mes esame pasirengę padėti Jums paruošti investicinius projektus, įvertinti finansinį projekto gyvybingumą bei parengti paraiškas paramai gauti. Mes teikiame šias paslaugas:

• Identifikuojame projektus įvertindami ir pagrįsdami jų gyvybingumą ir siūlome optimalius jų įgyvendinimo variantus;

• Atliekame projektų finansinę analizę, nustatome pagrindinius efektyvumo rodiklius, vertiname projektų tęstinumą;

• Rengiame projektų kaštų-naudos analizę, vertiname projekto socialinę naudą ir jo įtaką visuomeniniams kaštams;

• Rengiame projektų jautrumo analizę, vertiname jų komponentų svyravimų įtaką;

• Rengiame projektų finansavimo planus;

• Rengiame paraiškas finansavimui iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų tarptautinių bei nacionalinių finansinės paramos programų gauti.

Mokymai: praktinis FIDIC sutarčių sąlygų taikymas ir projektų administravimas

Mes esame sukaupę didelę patirtį projektų administravimo ir įgyvendinimo pagal FIDIC sutarčių sąlygas patirtį. Džiaugiamės galėdami pasidalinti savo patirtimi su partneriais ne tik įgyvendindami projektus, bet ir organizuodami seminarus apie praktinių žinių taikymą šiose srityse:

• ES ir kitomis tarptautinių fondų lėšomis finansuojamų projektų administravimas;

• Projektų administravimui būtinos dokumentacijos rengimas ir valdymas;

• Praktinis FIDIC sutarčių sąlygų taikymas ir jų ypatumai;

• Skirtingų sutarčių sąlygų reikalavimų suderinamumas ir jų įforminimas;

• Rizikų įvertinimo ir valdymo priemonės, praktiniai pavyzdžiai;

• Dažniausiai pasitaikančios klaidos, pasekmės, praktiniai pavyzdžiai;

• Papildomi ir nevykdomi darbai, pakeitimų įforminimo ypatumai;

• Sutarties šalių atsakomybė, praktiniai pretenzijų sprendimo būdai;

• Projektų finansinis valdymas;

• Projekto išlaidų valdymas, mokėjimai, kontrolė, praktiniai pavyzdžiai;

• Finansinės ataskaitos ir finansinis auditas;

• Praktiniai patarimai defektų šalinimo laikotarpiui;

• Projekto užbaigimas, ataskaitos, dokumentų įforminimas.

Web dizainas ir programavimas
Emotion